NEWSHA Shopping Experience MAAR
met de NEWSHA Shopping Experience korting
OPTIONALES UPGRADE
Treatment Perfection
Treatment + Treatment Helfer für ein perfektes Ergebnis!
maar € 0,00 statt € 12,00
JETZT ENTDECKEN
OPTIONALES UPGRADE
Treatment Perfection
Treatment + Treatment Helfer für ein perfektes Ergebnis!
maar € 104,55 statt € 104,55
JETZT ENTDECKEN
OPTIONALES UPGRADE
Treatment Perfection
Treatment + Treatment Helfer für ein perfektes Ergebnis!
maar € 0,00 statt € 93,00
JETZT ENTDECKEN
OPTIONALES UPGRADE
Treatment Perfection
Treatment + Treatment Helfer für ein perfektes Ergebnis!
maar € 0,00 statt € 63,00
JETZT ENTDECKEN

Privacybeleid

 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Hair Combi
steenovenweg 9
5707 HN HELMOND
info@haircombi.nl

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze online winkel. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

 

1. Toegang tot gegevens en hosting
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider bevat. (toegangsgegevens) en documenteert de oproep.


Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter AVG dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een correcte weergave van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

 

Hostingservices van derden
Als onderdeel van de verwerking namens ons levert een externe provider de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in het kader van een belangenafweging. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in de formulieren in de online winkel zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

 

2. Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking, contact

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contact te verwerken en u de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG om het contract en uw vragen te verwerken. Indien u hiervoor conform artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG uw toestemming heeft gegeven door te besluiten een klantaccount te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantaccount. Nadat het contract is afgesloten of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij reserveren het recht om de gegevens te gebruiken die verder gaan dan wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door een functie te gebruiken die hiervoor in het klantaccount is voorzien.

 

3. Gegevens delen

Om het contract volgens artikel 6 lid 1 zin 1 lid b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste rederij, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betaling dienstverlener om betalingen te verwerken. Sommige van de geselecteerde betalingsdienstaanbieders verzamelen deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces registreren bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

We gebruiken ook een extern goederenbeheersysteem om bestellingen en contracten te verwerken. De gegevensoverdracht of verwerking die in dit verband plaatsvindt, is gebaseerd op orderverwerking.

 

Gegevensoverdracht naar verzendserviceproviders
Indien u ons hier tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, zullen wij uw e-mailadres en telefoonnummer conform artikel 6 lid 1 zin 1 lit Delivery kunnen contact met u opnemen voor de geselecteerde verzenddienst doel van de kennisgeving of coördinatie van de levering.

De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om verdergaande gegevens te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u informeren u in deze verklaring.

DHL Express Duitsland GmbH
Heinrich-Brüning-Str. 5
53113 Bonn

 

4. E-mailnieuwsbrieven en promoties per post
E-mail adverteren met aanmelding voor de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit.

Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze zullen informeren verklaring.

E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht op bezwaar
Als wij uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten en u heeft hier geen bezwaar tegen gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als de reeds gekochte producten op basis van artikel 7 (3) UWG, uit ons assortiment per e-mail. Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij reclame voor onze klanten te beschermen in het kader van een belangenafweging.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de reclame-e-mail, zonder andere kosten dan de verzendingskosten volgens naar de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt in het kader van de verwerking namens ons verzonden door een dienstverlener, aan wie wij hiervoor uw e-mailadres doorgeven.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Postreclame en uw recht om bezwaar te maken
Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam evenals uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te versturen. Dit dient om onze dwingende legitieme belangen bij reclame voor onze klanten te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

De reclamemailings worden in het kader van de verwerking namens ons verzorgd door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

 

5. Gebruik van gegevens voor betalingsverwerking
Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna-betaaldiensten
Als u besluit om de betalingsdiensten van Klarna te gebruiken, vragen wij om uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna genoemde kredietbureaus worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles.
Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar onderstaande contactgegevens. Als gevolg hiervan kunnen we u bepaalde betalingsopties mogelijk niet meer aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonlijke gegevens ook op elk moment intrekken door contact op te nemen met Klarna.

 

Huurkoop
Als u de betaalmethode "aankoop op afbetaling" selecteert en de benodigde toestemming voor gegevensbescherming verleent in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum , IP-adres, geslacht) samen met gegevens die nodig zijn voor transactieverwerking (artikel, factuurbedrag, vervaldatums, totaalbedrag, factuurnummer, belastingen, valuta, besteldatum en tijdstip van bestelling) voor het verwerken van deze betalingsmethode aan onze partner Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm (Zweden). ) uitgezonden. Om de identiteit en kredietwaardigheid van de klant te controleren, voert onze partner vragen en informatie uit op openbaar toegankelijke databases en kredietinstellingen. De aanbieders van wie informatie en, indien nodig, kredietwaardigheidsinformatie wordt verkregen op basis van wiskundig-statistische processen, evenals verdere details over de verwerking van uw gegevens na verzending aan onze partner Klarna Bank AB (publ), vindt u in hun verklaring inzake gegevensbescherming, die u hier kunt vinden. Onze partner Klarna Bank AB (publ) gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U heeft de mogelijkheid om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten door contact op te nemen met onze partner Klarna Bank AB (publ). De in het bestelproces gegeven toestemming voor de overdracht van gegevens kan te allen tijde, ook zonder opgave van redenen, voor de toekomst worden ingetrokken.

 

6. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk en eventuele verzamelde beoordelingen weer te geven, evenals om Trusted Shops-producten na een bestelling aan kopers aan te bieden.

Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij optimale marketing te beschermen door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt verstrekt als onderdeel van een orderverwerking door een CDN-provider (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert . Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor analyse van beveiligingsproblemen. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken of zich reeds voor het gebruik ervan heeft geregistreerd. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor worden automatisch persoonsgegevens uit de bestelgegevens verzameld. Of u al geregistreerd bent als koper om het product te gebruiken, wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht met behulp van een eenrichtingscryptografische functie. Voordat het wordt verzonden, wordt het e-mailadres omgezet in deze hashwaarde, die Trusted Shops niet kan ontsleutelen. Na het controleren op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit is noodzakelijk voor de vervulling van de doorslaggevende legitieme belangen van ons en van Trusted Shops bij het bieden van kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de transactie-evaluatiediensten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. Verdere details, inclusief bezwaren, vindt u in de hierboven gelinkte gegevensbeschermingsverklaring van Trusted Shops en in de Trustbadge.

 

7. Cookies en webanalyse
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies, voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 Artikel 1 lit hebben verleend.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De opslagduur kunt u zien in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn voor de respectievelijke browsers te vinden onder de volgende links:
Microsoft Edge™: https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Opera™: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Bovendien kunt u uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in de verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Indien u hiervoor conform artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG uw toestemming heeft gegeven, maakt deze website voor website-analyse gebruik van Google (Universal) Analytics. De webanalyseservice wordt geleverd door Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en opererend naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres vóór verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Na beëindiging van ons gebruik van Google Analytics worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dit voorkomt het verzamelen van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op deze link klikken om toekomstige detectie door Google Analytics op deze website te voorkomen. Op uw eindapparaat wordt een opt-out-cookie opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.

Indien u hiervoor conform artikel 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG uw toestemming heeft gegeven, maakt deze website ook gebruik van Google Signals. Dit is een uitbreidingsfunctie van Google Analytics die zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk maakt. Dit betekent dat als uw apparaten met internettoegang zijn gekoppeld aan uw Google-account, Google rapporten kan maken over het gebruiksgedrag (met name het aantal gebruikers op verschillende apparaten), zelfs als u van apparaat verandert.
Google gebruikt hiervoor gegevens als u de instelling "Persoonlijke reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd. Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens; wij ontvangen alleen statistieken op basis van Google Signals.
U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Dit voorkomt het verzamelen van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google. Bovendien kunt u de instelling "Gepersonaliseerde advertenties" in uw Google-account deactiveren. 

 

8. Onlinemarketing
Google Ads-remarketing
We gebruiken Google Ads om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Als u ons uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG, wordt de zogenaamde remarketingcookie door Google geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Sites maken op interesses gebaseerde advertenties mogelijk. Na beëindiging van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet ziet, te personaliseren. Als u in dit geval bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing op te stellen en te definiëren. Hiervoor zal Google uw persoonsgegevens tijdelijk koppelen aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de remarketing-cookie via deze link te deactiveren. Ook kunt u meer te weten komen over het plaatsen van cookies van de Digital Advertising Alliance en hiervoor instellingen maken.

 

Affilinet Affiliate Programma
Onze website neemt deel aan het Affilinet-partnerprogramma. Dit wordt aangeboden door AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "affilinet"). Dit is een zogenaamd affiliate-systeem waarin mensen die bij affilinet zijn geregistreerd (ook "uitgevers") adverteren voor de producten of diensten van de zogenaamde "adverteerders" op hun websites met behulp van advertentiemateriaal.
Dit dient ter bescherming van onze dwingende legitieme belangen bij de optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Met behulp van cookies kan affilinet de voortgang van de betreffende bestelling volgen en in het bijzonder begrijpen dat u op de betreffende link hebt geklikt en vervolgens het product hebt besteld via het aangesloten partnerprogramma.
U kunt het plaatsen van cookies door onze contractpartners of onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in uw internetbrowser voorkomen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Meer informatie over de gegevensverwerking bij affilinet vindt u hier.

 

Google Maps
Deze website maakt gebruik van Google Maps voor de visuele weergave van geografische informatie. Google Maps is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en gemakkelijke toegankelijkheid van onze locaties in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG te beschermen.
Bij het gebruik van Google Maps verzendt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de Maps-functies door websitebezoekers, waaronder met name het IP-adres en locatiegegevens. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.
Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.
Om de Google Maps-service te deactiveren en zo gegevensoverdracht naar Google te voorkomen, moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. In dit geval kan Google Maps niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.

 

Google-lettertypen
Op deze website is de scriptcode "Google Fonts" geïntegreerd. Google Fonts is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en opererend naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij een uniforme presentatie van de inhoud op onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG te beschermen.
Hierbij wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de door u gebruikte browser en de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website is benaderd via uw IP-adres.
Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google.
Meer informatie over gegevensverwerking

 

9. Plug-ins voor sociale media
Gebruik van sociale plug-ins van Instagram, WhatsApp met behulp van de Shariff-oplossing. Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt.

Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG te beschermen. Om de bescherming van uw gegevens bij uw bezoek aan onze website te vergroten, zijn deze knoppen niet onbeperkt plug-ins, maar alleen via een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk.

Als u op een van de knoppen klikt, wordt een nieuw venster in uw browser geopend en roept u de pagina van de betreffende serviceprovider op, waarop u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) bijvoorbeeld op de Like- of Share-knop kunt drukken.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers op hun websites, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders. https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

YouTube-video-plug-in
Op deze website is inhoud van externe providers opgenomen. Deze inhoud wordt geleverd door Google ("provider").
YouTube is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).

De uitgebreide gegevensbeschermingsinstelling is geactiveerd voor video's van YouTube die op onze site zijn ingesloten. Dit betekent dat er geen informatie wordt verzameld en opgeslagen van websitebezoekers op YouTube, tenzij ze de video afspelen. De integratie van de video's dient om onze dwingende legitieme belangen te beschermen bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lid f AVG.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers, evenals uw rechten op dit gebied en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google op https://policies.google.com/privacy.

 

Onze online aanwezigheid op Facebook, Google, Instagram
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en prospects te verbeteren. Wij verstrekken daar informatie over onze producten en actuele aanbiedingen. Wanneer u onze online aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Van deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw eindapparaat gebruikt. In deze cookies worden bezoekersgedrag en gebruikersinteresses opgeslagen. Volgens artikel 6, lid 1, punt f AVG dient dit om onze legitieme belangen te beschermen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden. Als u door de respectievelijke exploitanten van sociale mediaplatforms om uw toestemming (toestemming) voor de gegevensverwerking wordt gevraagd, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, lit.
Voor zover de bovengenoemde social media platforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS afgegeven. Dit gaat terug op het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat van het betreffende bedrijf kan hier worden bekeken.
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun websites, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en instellingsopties om uw privacy te beschermen, in het bijzonder de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij u naar naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de providers die hieronder zijn gelinkt. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG, die u hier kunt bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Mogelijkheid van bezwaar (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads Google/
YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

 

10. Revisieherinneringen per e-mail verzenden
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform artikel 6 lid 1 zin 1 lit Rating System.
Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

 

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG, geven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str (www.trustedshops.de ) zodat ze u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Trusted Shops.

 

11. Contactopties en uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

volgens artikel 15 AVG het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daar gespecificeerd; in overeenstemming met artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen; op grond van artikel 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking vereist is
- het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- om redenen van algemeen belang of
- om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen Is benodigd; volgens artikel 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, voor zover:
- de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
- de verwerking is onrechtmatig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
- we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of
- u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
in overeenstemming met artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen;
volgens artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via het contactformulier details in onze opdruk. Functionaris gegevensbescherming:
>>Voeg hier info toe <<
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doeleinde verwerken. **

Status: 01.02.2022

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doeleinde verwerken. **

Stand: 01.02.2022